STT Ngày đăng Tiêu đề
1 27/09/2018 Thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh
2 27/09/2018 Câu hỏi: Sắp tới công ty tôi có nhu cầu nhập mặt hàng bánh kẹo thông thường (mứt, kẹo cứng, bánh quy, thạch,…) từ Hàn Quốc về Việt Nam để bán. Tôi thấy các bạn chuyên làm mặt hàng này nên mong các bạn tư vấn giúp thủ tục nhập khẩu bánh kẹo như thế nào?
3 06/09/2018 L/C điều khoản đỏ (Red Clause L/C) là gì? Quy trình của điều khoản đỏ như thế nào? Có các loại L/C điều khoản đỏ nào?
4 06/09/2018 Phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện là gì? Trình tự thực hiện như thế nào?
5 06/09/2018 Phương thức thanh toán thư tín dụng là gì? Trình tự thực hiện như thế nào?
6 06/09/2018 Phương thức ghi sổ là gì? Trình tự thực hiện như thế nào?
7 06/09/2018 Trình bày các quy trình nghiệp vụ thanh toán bằng L/C nhập khẩu theo tập quán của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Vai trò của chi nhánh của các ngân hàng thương mại trong quy trình nghiệp vụ thanh toán này như thế nào. Nếu chi nhánh được ngân hàng phát hành chỉ định là ngân hàng trả tiền ( Paying bank ) cho người hưởng lợi L/C thì có trái gì với UCP 500 1993 ICC không ?
8 22/08/2018 Phương thức thanh toán nhờ thu là gì? Trình tự thực hiện như thế nào