STT Ngày đăng Mã câu hỏi Tiêu đề
1 06/09/2018 HQ0001 Kiểm tra thư tín dụng trong thánh toán L/C như thế nào?
2 06/09/2018 HQ0002 Incoterm là gì
3 06/09/2018 HQ0003 L/C chuyển nhượng là gì? Quy trình thanh toán L/C chuyển nhượng như thế nào?
4 06/09/2018 HQ0004 L/C giáp lưng (Back to Back L/C) là gì? Quy trình phát hành và thanh toán của L/C giáp lưng như thế nào?
5 06/09/2018 HQ0005 Phân biệt master airway bill và house airway bill
6 06/09/2018 HQ0006 Bảo hiểm hàng hải là gì? Những rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hải như thế nào?
7 06/09/2018 HQ0007 Có những loại bảo hiểm đường biển nào?
8 06/09/2018 HQ0008 So sánh điểm khác biệt giữa Incoterms 2000 và Incoterms 2010?
9 09/08/2018 HQ0009 Công ty tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu Dầu, mỡ bôi trơn để phục vụ cho sản xuất (dùng để bôi trơn máy móc dùng để sản xuất trục khuỷu), như vậy khi làm thủ tục nhập khẩu Công ty phải cung cấp cho cơ quan Hải quan các loại giấy tờ gì, có chịu thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường hay không?
10 09/08/2018 HQ0010 chúng tôi có xuất cho công ty nước ngoài qua 1 đơn vị gia công (tức hợp đồng 3 bên) mặt hàng Hexan và phải làm tờ khai xuất khẩu tại chỗ. Vậy có phải làm Khai báo hóa chất hexan cho đầu xuất của chúng tôi hay không hay là đơn vị gia công chỉ cần làm khai báo hóa chất đầu nhập là xong. Vì đơn vị gia công không phải là đơn vị thuộc khu chế xuất.