STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề
1 Incoterms 2000