Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
  * Sự cần thiết phải bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển
– Hàng hoá vận chuyển bằng đường biển thường gặp nhiều rủi ro.
– Trách nhiệm của người chuyên chở rất hạn chế và việc khiếu nại đòi bồi thường rất khó khăn
– Mua bảo hiểm bảo vệ được lợi ích của doanh nghiệp khi có tổn thất và tạo ra tâm lý an tâm trong kinh doanh
– Mua bảo hiểm cho hàng hoá XNK là một tập quán thương mại quốc tế

1. Giới thiệu các điều kiện bảo hiểm
a)Khái niệm: Điều kiện bảo hiểm là sự quy định trách nhiệm của người bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm (hàng hoá) về các mặt: rủi ro tổn thất, thời gian, không gian- hay chính là sự khoanh vùng các rủi ro bảo hiểm
b). Các điều kiện bảo hiểm của Anh
Do Uỷ ban kỹ thuật và điều khoản (Technical and clauses committee) thuộc Học hội những người bảo hiểm London (Institute of London Underwriters- ILU) soạn thảo. Các điều kiện bảo hiểm này được gọi tắt là các ICC (Institute Cargo Clauses):
ICC 1963:
FPA (Free from Particular Average): điều kiện miễn tổn thất riêng
WA (With Particular Average): điều kiện bảo hiểm tổn thất riêng
AR (All Risk): điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro
WR (War Risk): điều kiện bảo hiểm các rủi ro chiến tranh
SRCC: điều kiện bảo hiểm rủi ro đình công
3 điều kiện bảo hiểm đầu là 3 điều kiện bảo hiểm gốc, điều kiện 4 & 5 là điều kiện bảo hiểm các rủi ro đặc biệt
ICC 1982:
C: phạm vi bảo hiểm tương đương với FPA
B: phạm vi bảo hiểm tương đương với WA
A: phạm vi bảo hiểm tương đương với AR
WR
SRCC
c) Các điều kiện bảo hiểm của Việt nam
– Sử dụng các quy tắc chung (QTC) do Bộ Tài chính ban hành, nội dung chủ yếu của các QTC cũng dựa trên nội dung của các ICC:
+) QTC 1965: FPA, WA, AR tương tự như ICC 1963, chưa đề cập đến WR và SRCC
+) QTC 1990: C, B, A tương tự như ICC 1982

2. Về các rủi ro tổn thất
a) Theo ICC 1963 và QTC 1965:
Điều kiện FPA: là điều kiện bảo hiểm tổn thất chung, chỉ bảo hiểm tổn thất riêng cho 4 rủi ro chính gây ra (chìm đắm, mắc cạn, cháy nổ, đâm va) và mất nguyên kiện hàng trong khi xếp dỡ chuyển tải. Cụ thể bảo hiểm bồi thường 6 trường hợp:
Tổn thất toàn bộ vì thiên tai
Tổn thất toàn bộ vì tai nạn bất ngờ trên biển
Tổn thất bộ phận vì tai nạn bất ngờ trên biển
Tổn thất bộ phận vì thiên tai nhưng giới hạn trong 4 rủi ro chính
Các chi phí hợp lý:

Các chi phí hợp lý:
Chi phí cứu nạn
Chi phí đề phòng, hạn chế tổn thất
Chi phí giám định, xác định tổn thất
Chi phí khiếu nại, tố tụng
Bất kỳ một chi phí nào mà chủ hàng bỏ ra nhằm bảo vệ lợi ích của công ty bảo hiểm
Phần trách nhiệm mà người được bảo hiểm phải chịu theo điều khoản “hai tàu đâm va nhau cùng có lỗi”

Điều kiện WA: bảo hiểm bồi thường trong 7 trường hợp:
FPA
Tổn thất bộ phận vì thiên tai không giới hạn trong 4 rủi ro chính
Người mua bảo hiểm theo WA còn có thể tham gia bảo hiểm các loại rủi ro phụ (WA + rủi ro phụ: rách, vỡ, gỉ, bẹp, cong, vênh, hấp hơi, mất mùi, lây hại, lây bẩn, nước mưa, nước biển,móc cẩu…)
Người bảo hiểm đề ra mức miễn thường và giải quyết theo nguyên tắc:
Không đề cập mức miễn thường tổn thất do 4 rủi ro chính, rủi ro chiến tranh, đình công và các rủi ro phụ do con người gây ra
Không cộng các chi phí để đạt mức miễn thường, chỉ tính tổn thất thực tế
Được tính các tổn thất liên tiếp xảy ra để đạt mức miễn thường
Mỗi xà lan được coi là một con tàu để tính mức miễn thường
Người được bảo hiểm có quyền lựa chọn cách tính miễn thường có lợi nhất cho mình để được bồi thường nhiều hơn

Điều kiện AR: bảo hiểm bồi thường trong 8 trường hợp:
WA
Các rủi ro phụ (thiếu hụt, cháy, va chạm, hỏng, đổ vỡ, móc cẩu, lây hại, lây bẩn, hấp hơi, nước mưa, nước biển, rách, vỡ, gỉ, bẹp, cong, vênh, thối nát, máy lạnh hỏng, mất trộm, mất cắp, giao thiếu hàng, không giao hàng và hiểm hoạ khác khi có thoả thuận thêm)
FPA và AR không đề ra mức miễn thường

Nhược điểm của ICC 1963:
Gọi tên các điều kiện bảo hiểm theo nội dung làm người ta dễ nhầm lẫn
Phân biệt tổn thất toàn bộ và tổn thất bộ phận
Vấn đề rủi ro cướp biển
Vấn đề mẫu đơn bảo hiểm

b) Theo ICC 1982 và QTC 1990
– Điều kiện C: bảo hiểm bồi thường trong 7 trường hợp:
+) Mắc cạn, đắm, cháy, đâm va
+) Dỡ hàng tại một cảng gặp nạn
+) Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc bị trật bánh
+) Tổn thất chung và các chi phí hợp lý (chi phí cứu nạn, chi phí đề phòng hạn chế tổn thất, chi phí giám định, chi phí khiếu nại tố tụng)
+) Ném hàng ra khỏi tàu
+) Mất tích
+) Phần trách nhiệm mà người được bảo hiểm phải chịu theo điều khoản 2 tàu đâm va nhau cùng có lỗi

Điều kiện B: bảo hiểm bồi thường trong 11 trường hợp:
– C
– Động đất, núi lửa phun, sét đánh
– Nước cuốn khỏi tàu
– Nước biển, nước sông, nước hồ tràn vào tàu, hầm hàng, xà lan, phương tiện vận chuyển hoặc nơi chứa hàng
– Tổn thất toàn bộ của bất kỳ một kiện hàng nào do rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp dỡ hàng hoá

Điều kiện A: bảo hiểm bồi thường trong 12 trường hợp:
– B
– Tổn thất do các rủi ro phụ gây nên: rách, vỡ, gỉ, bẹp, cong, vênh, hấp hơi, mất mùi, lây hại, lây bẩn, hành vi ác ý hoặc phá hoại (không phải của người được bảo hiểm), va đập vào hàng hoá khác, trộm, cắp, cướp, nước mưa, giao thiếu hàng hoá hoặc không giao, móc cẩu hoặc các rủi ro tương tự
A, B, C là các điều kiện bảo hiểm chính
– Các điều kiện bảo hiểm phụ: chiến tranh, đình công (chỉ tồn tại trong ICC 1982, QTC 1990 không quy định)
– Các rủi ro loại trừ:
Buôn lậu
Lỗi của người được bảo hiểm
Tàu đi chệch hướng
Tàu không đủ khả năng đi biển
Ẩn tỳ
Nội tỳ
Mất khả năng tài chính của chủ tàu

c) Về mặt không gian và thời gian
Quy định trong điều khoản “hành trình”: người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với hàng hoá từ kho đến kho- “Transit Clause: from warehouse to warehouse”
Quãng đường từ cảng đến đến kho đến: bảo hiểm chịu trách nhiệm trong vòng 60 ngày
Bảo hiểm sẽ hết hiệu lực tuỳ thuộc vào một trong 2 điều kiện:
Hàng đã được cho vào kho an toàn (không cần chờ đến hết 60 ngày nữa)
Sau 60 ngày kể từ khi dỡ hàng xong
Kho đi: là kho ở đó hàng hoá đã được đóng gói một cách hoàn chỉnh chờ xếp lên phương tiện vận chuyển đường bộ, đường sông để mang ra cảng biển hoặc là kho được ghi tên trên hợp đồng bảo hiểm
Kho đến: là kho cuối cùng thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của người được bảo hiểm hoặc là kho nằm ngoài hành trình vận chuyển bình thường của tàu hoặc là kho mà hàng hoá được gửi nhầm đến hoặc là kho mà người được bảo hiểm dùng làm nơi lưu kho, lưu bãi hay phân phối hàng hoá hay là kho được ghi tên trên hợp đồng bảo hiểm


Chưa có File tải về
Bình luận của bạn