Công ty tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu Dầu, mỡ bôi trơn để phục vụ cho sản xuất (dùng để bôi trơn máy móc dùng để sản xuất trục khuỷu), như vậy khi làm thủ tục nhập khẩu Công ty phải cung cấp cho cơ quan Hải quan các loại giấy tờ gì, có chịu thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường hay không?

STT Ngày đăng Tiêu đề
1 15/11/2010 Luật thuế bảo vệ môi trường

Vướng mắc nêu trên, chúng tôi có ý kiến trao đổi như sau:

1/Về chính sách mặt hàng:

– Căn cứ điều 4 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”

Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan

          1. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này; trường hợp Điều ước quốc tế quy định khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

          2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan.”

          – Căn cứ khoản 4 điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP:

Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

          …4. Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí

          a) Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;

          b) Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau:

          – Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam;

          – Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù…”

Do dầu, mỡ bôi trơn thuộc nhóm hàng hoá chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nên phải có giấy phép nhập khẩu nếu thuộc các trường hợp như quy định tại tiết b khoản 4 điều 9 đã nêu.

           2/Về chính sách thuế:

– Căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế thuế nhập khẩu ưu đãi theo Biểu thuế ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ

– Căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế GTGT tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính.

– Căn cứ Biểu thuế môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/07/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì mặt hàng Dầu nhờn thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường.

Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Bài viết có tham khảo thông tin từ website: www.dncustoms.gov.vn


Chưa có File tải về
Bình luận của bạn