STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tiêu đề
1 57/2010/QH12 15/11/2010 Luật thuế bảo vệ môi trường
2 Phương thức ghi sổ là gì? Trình tự thực hiện như thế nào?
3 Quyết định 4755/QĐ-BCT 21/12/2017 Danh mục sản hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc Bộ Công Thương
4 Thông tư 28/2013/TT-BCT 06/11/2013 Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
5 Nghị định 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Hướng dẫn luật quản lý ngoại thương
6 Nghị định 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Hướng dẫn luật ngoại thương
7 Thông tư LT 89/2016/TTLT-BTC-BCT 23/06/2016 Thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia Bộ Tài chính – Bộ Công Thương
8 Thông tư LT 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT 13/06/2016 Thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia Bộ Tài chính – Bộ Thông tin truyền thông
9 Thông tư LT 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN 03/06/2016 Thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia trong kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
10 Thông tư LT 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL 25/04/2016 Thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia Bộ Tài chính – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
11 Thông tư LT 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT 12/11/2015 Hướng dẫn cơ chế 1 cửa quốc gia 04 Bộ (TC-NNPTNT-TNMT-YT)
12 Quyết định 2659/QĐ-BYT(2016) 17/06/2016 Áp dụng thủ tục một cửa tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu
13 Chỉ thị 27/CT-TTg(2017) 29/06/2017 Đẩy mạnh tiến độ, hiệu quả thực hiện Cơ chế 1 cửa quốc gia, 1 cửa Asean
14 Quyết định 1921/QĐ-TCHQ(2018) 28/06/2018 Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
15 Quyết định 2999/QĐ-TCHQ(2017) 06/09/2017 Quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu
16 Thông tư 65/2017/TT-BTC 27/06/2017 Ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam
17 219/2013/TT-BTC 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
18 Quyết định 2344/QĐ-TCHQ(2015) 07/08/2015 Quy chế về cơ sở dữ liệu trị giá hải quan
19 Quyết định 3950/QĐ-TCHQ 30/11/2015 Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu rủi ro về trị giá, và mức giá tham chiếu
20 134/2014/TT-BTC 12/09/2014 Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

STT Ngày đăng Tiêu đề
1 27/09/2018 Thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh
2 27/09/2018 Câu hỏi: Sắp tới công ty tôi có nhu cầu nhập mặt hàng bánh kẹo thông thường (mứt, kẹo cứng, bánh quy, thạch,…) từ Hàn Quốc về Việt Nam để bán. Tôi thấy các bạn chuyên làm mặt hàng này nên mong các bạn tư vấn giúp thủ tục nhập khẩu bánh kẹo như thế nào?
3 06/09/2018 L/C điều khoản đỏ (Red Clause L/C) là gì? Quy trình của điều khoản đỏ như thế nào? Có các loại L/C điều khoản đỏ nào?
4 06/09/2018 Phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện là gì? Trình tự thực hiện như thế nào?
5 06/09/2018 Phương thức thanh toán thư tín dụng là gì? Trình tự thực hiện như thế nào?
6 06/09/2018 Phương thức ghi sổ là gì? Trình tự thực hiện như thế nào?
7 06/09/2018 Trình bày các quy trình nghiệp vụ thanh toán bằng L/C nhập khẩu theo tập quán của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Vai trò của chi nhánh của các ngân hàng thương mại trong quy trình nghiệp vụ thanh toán này như thế nào. Nếu chi nhánh được ngân hàng phát hành chỉ định là ngân hàng trả tiền ( Paying bank ) cho người hưởng lợi L/C thì có trái gì với UCP 500 1993 ICC không ?
8 22/08/2018 Phương thức thanh toán nhờ thu là gì? Trình tự thực hiện như thế nào

STT Ngày đăng Tiêu đề
1 06/09/2018 Kiểm tra thư tín dụng trong thánh toán L/C như thế nào?
2 06/09/2018 Incoterm là gì
3 06/09/2018 L/C chuyển nhượng là gì? Quy trình thanh toán L/C chuyển nhượng như thế nào?
4 06/09/2018 L/C giáp lưng (Back to Back L/C) là gì? Quy trình phát hành và thanh toán của L/C giáp lưng như thế nào?
5 06/09/2018 Phân biệt master airway bill và house airway bill
6 06/09/2018 Bảo hiểm hàng hải là gì? Những rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hải như thế nào?
7 06/09/2018 Có những loại bảo hiểm đường biển nào?
8 06/09/2018 So sánh điểm khác biệt giữa Incoterms 2000 và Incoterms 2010?
9 09/08/2018 Công ty tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu Dầu, mỡ bôi trơn để phục vụ cho sản xuất (dùng để bôi trơn máy móc dùng để sản xuất trục khuỷu), như vậy khi làm thủ tục nhập khẩu Công ty phải cung cấp cho cơ quan Hải quan các loại giấy tờ gì, có chịu thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường hay không?
10 09/08/2018 chúng tôi có xuất cho công ty nước ngoài qua 1 đơn vị gia công (tức hợp đồng 3 bên) mặt hàng Hexan và phải làm tờ khai xuất khẩu tại chỗ. Vậy có phải làm Khai báo hóa chất hexan cho đầu xuất của chúng tôi hay không hay là đơn vị gia công chỉ cần làm khai báo hóa chất đầu nhập là xong. Vì đơn vị gia công không phải là đơn vị thuộc khu chế xuất.
11 09/08/2018 Công ty chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu. Ngày 16/05/2018 chúng tôi có mở tờ khai xuất khẩu loại hình E62. Hiện tại chúng tôi phát hiện đơn giá sản phẩm sai và muốn khai sửa đổi bổ sung nhưng quá thời hạn 60 ngày . Vậy công ty chúng tôi có bị xử phạt vphc không, nếu có bị phạt theo quy định nào?