1. Incoterms 2010 chỉ còn 11 điều khoản so với 13 điều khoản của Incoterms 2000
Trong đó, có đưa ra hai quy tắc mới DAT (thay thế cho DEQ) và DAP (thay cho 3 quy tắc của Incoterms 2000 là DES, DAF, DDU)

2. Icoterms 2010 phân chia quy tắc thành 2 nhóm
Nhóm 1: Cho mọi phương tiện vận tải tham gia gồm: EXW, CIP, CPT, FCA, DAT, DAP, DDP
Nhóm 2: Chỉ sử dụng cho phương tức vận tải đường biển hoặc đường thủy nội địa gồm 4 điều kiện giao hàng: FOB, FAS, CIF, CFR
Trong 3 quy tắc FOB, CIF, CFR bỏ khái niệm lan can tàu (ship rail) mà nêu ra thuật ngữ “lên tàu” hay “ở trên tàu”- on board. Điều này làm rõ ràng trách nhiệm giao hàng hơn so với địa điểm “mơ hồ” là lan can tàu theo Incoterms 2000.
3. Về trao đổi dữ liệu điện tử
Incoterms 2000 quy định rõ những chứng từ nào được thay thế bằng dữ liệu điện tử
Incoterms 2010 áp dụng mọi chứng từ, phương thức trao đổi dữ liệu điện tử có hiệu lực tương đương với văn bản.
4. Về trao đổi dữ liệu điện tử: Incoterms 2010 quy định nghĩa vụ mua bảo hiểm rõ ràng hơn do có sự sửa đổi và cập nhật các điều kiện bảo hiểm của ICC (Ủy ban Kỹ thuật Điều khoản thuộc Học hội những người bảo hiểm Luân Đôn)
5. Incoterms 2010 đề cập và quy định phân chia chi phí khi kinh doanh theo chuỗi (bán hàng trong quy trình vận chuyển)
6. Quy định về chi phí có liên quan: cụ thể, rõ ràng tại mục A4/B4 & A6/B6
Đặc biệt có quy định cụ thể về Phí xếp dỡ tại bến bãi (THC)

7. Nghĩa vụ liên quan đến đảm bảo an ninh hàng hóa
Incoterms 2010 quy định khá rõ về vấn đề an ninh hàng hóa tại mục A2/B2; A10/B10


Chưa có File tải về
Bình luận của bạn