Thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, thủ tục nhập khẩu cá đông lạnh, thủ tục nhập khẩu gà nguyên con đông lạnh hay nội tạng là mặt hàng có điều kiện khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp có thể chú ý các thông tin sau:

1. Căn cứ pháp lý

a, Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT

b, Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT

2. Thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh

a, Bước 1: Kiểm tra danh mục nhập khẩu

Trước hết, doanh nghiệp cần phải xem công ty/nhà sản xuất nước xuất khẩu đã đăng ký và có giấy phép nhập vào Việt Nam hay chưa. Có thể kiểm tra thông tin này trên trang web của Cục bảo vệ thực vật: www.cucthuy.gov.vn  & http://nafiqad.gov.vn

b, Bước 2: Xin giấy phép kiểm dịch động vật

Nếu mặt hàng thực phẩm đông lạnh (thịt, cá, nội tạng…) được phép nhập khẩu vào Việt Nam từ nước xuất khẩu, thì doanh nghiệp xin giấy phép kiểm dịch động vật trước khi hàng về.

Hồ sơ gồm:

–  Đơn đăng ký

– Giấy đăng ký kinh doanh

– CQ, Heal certificate

– Sales Contract

c, Bước 3: Đăng ký và làm Kiểm dịch động vật tại cửa khẩu nhập khi hàng về

Đăng ký KDĐV online trên hệ thống 1 cửa www.vnsw.gov.vn

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Giấy đăng ký
– Health Certificate gốc nước xuất khẩu.
– Giấy phép kiểm dịch
– Sales Contract
– Commercial Invoice
– Packing List

Lấy mẫu kiểm dịch

3. Chi phí

Doanh nghiệp sẽ mất các chi phí sau để thông quan lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu:

Phí dịch vụ hải quan

Phí xin giấy phép kiểm dịch động vật

Phí kiểm dịch động vật


Chưa có File tải về