Song song với Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế bảo lãnh thông quan cũng sẽ được Việt Nam nghiên cứu triển khai trong nỗ lực tạo thuận lợi thương mại, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Với phương châm xây dựng một Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều nghị quyết đã được ban hành như: Nghị quyết số 36a/NQ-CP; Nghị quyết số 35/NQ-CP; các Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 …Chính phủ đã đề ra những mục tiêu ngày càng cao hơn trong thực hiện cải cách môi trường kinh doanh của đất nước; tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp; kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tham gia tích cực hơn trong việc rà soát, đánh giá các chính sách và thường xuyên trao đổi với cơ quan nhà nước về những vướng mắc để cùng tháo gỡ.
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vì thế cũng đã có nhiều thuận lợi hơn so với trước đây. Tuy nhiên, so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, các thủ tục thông quan hàng hóa của Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến doanh nghiệp còn mất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cũng như thực hiện các yêu cầu về kiểm tra chuyên ngành của hàng hóa.
Trong nỗ lực tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, các bộ, ngành có liên quan triển khai nghiên cứu khả năng áp dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan tại Việt Nam.
Hệ thống bảo lãnh thông quan sẽ cung cấp phương phức bảo lãnh cho phép doanh nghiệp được giải phóng hàng hóa tại cửa khẩu và chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế, yêu cầu điều kiện, giấy phép về kiểm tra chuyên ngành sau khi thực hiện thông quan hàng hóa.
Tại một số quốc gia, Hệ thống bảo lãnh thông quan đã được đưa vào sử dụng từ rất sớm. Điển hình là tại Hoa Kỳ, hệ thống Bảo lãnh thông quan được đưa vào sử dụng từ năm 1930, cho phép tách biệt việc thông quan giải phóng hàng hóa tại cửa khẩu với việc thực hiện các yêu cầu về hồ sơ, điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa.
Một số quốc gia  khác như Úc, Canada, EU, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Ireland, Đan Mạch, …cũng đã sử dụng hệ thống bảo lãnh thông quan để tạo thuận lợi thương mại. Hệ thống bảo lãnh thông quan sẽ bảo đảm cho lô hàng từ việc chi trả chi phí nhập khẩu và thuế cho đến các mục đích chuyên ngành khác . Các đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu và thương nhân sử dụng hệ thống này để được bảo đảm rằng họ sẽ tuân thủ tất cả các quy định của Chính phủ liên quan đến thương mại hàng hóa bao gồm: đóng thuế, thực hiện các yêu cầu điều kiện, giấy phép… nhờ đó, hàng hóa khi thực hiện thủ tục hải quan sẽ được giải phóng  hàng trong thời gian nhanh nhất.
Tuy nhiên để có thể triển khai Hệ thống Bảo lãnh thông quan cần có hệ thống pháp luật hoàn  thiện, cũng như sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm với nhiều tiêu chí kỹ thuật, cơ chế hoạt động và phương thức phù hợp với các quy định và điều kiện tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng đòi hỏi sự tham gia cải cách, sửa đổi của các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan.
Theo kế hoạch, trong năm 2018-2019, Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai cơ chế Bảo lãnh thông quan tạo thuận lợi thương mại; xây dựng đề án thí điểm áp dụng Cơ chế bảo lãnh thông quan và dự kiến đến năm 2020 sẽ thực hiện triển khai đề án thí điểm theo phê duyệt
Trong điều kiện hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa của Việt Nam được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, thuế   và các văn bản pháp luật chuyên ngành. Thì Hệ thống bảo lãnh thông quan khi được áp dụng  được kỳ vọng sẽ là công cụ hữu hiệu giải quyết những bất cập của công tác kiểm tra chuyên ngành, rút ngắn thời gian thông quan , góp phần tạo thuận lợi thương mại.

Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận của bạn

Văn bản hướng dẫn

Hỏi đáp

Chia sẻ kinh nghiệm